Friday, 26 August 2016

Wonderful flower

Flower for you! It looks like a little lantern out of a fairy tale. I don't know the name but I love the shades of red and orange. I also love the beautiful shaped petals.
 
Een  bloem voor jou! Het lijkt wel een klein lantaarntje uit een sprookje. Ik weet niet hoe deze bloem heet maar ik hou van de verschillende tinten rood en oranje zo mooi. En wat een mooi gevormde blaadjes.
 


Linked up today with Deb: Friday Foto Friends
                                            Floral Friday
                                            Today's Flowers

Thursday, 25 August 2016

From the middle of the Netherlands

I have read Dutch people love to write down prominent landmarks. The highest, the lowest, the wettest, driest spot of our country. Thus, the geographical center of the Netherlands is the forest, near the Goudsberg on the Lindeboomsberg in Lunteren. A stone marks the heart of the Netherlands. But ... nothing is certain in the Netherlands where everybody loves discussing. According to experts there are five different geographical centers :-)

Niets is zeker
Het geografische middelpunt van Nederland zou in de bossen van Lunteren liggen. Vlakbij de Goudsberg op de Lindeboomsberg. Een steen met letters erop markeert het hart van Nederland. Maar niets is zeker. Volgens experts zijn er vijf verschillende plekken, die het middelpunt zouden kunnen zijn van ons land.


My husband is construction engineer and calculated/figured out the steel construction of this very large monument around the stone that marks the geographical center of The Netherlands in Lunteren. It has the shape of an arena. The intention is that people can rest here in the grass that grows on the podium and that they enjoy the beautiful nature around them. The arena has a diameter of 25 meters.

Vorm van een arena
Mijn man is bouwkundig ingenieur en berekende de staalconstructie van het nieuwe monument dat rondom de steen op het middelpunt gebouwd is in 2016. Het heeft de vorm van een arena. De bedoeling is dat mensen uit kunnen rusten op het gras dat geplant is op het podium en dat ze genieten van de mooie natuur om hen heen. Around the Lunterse Goudsberg (Gold Mountain) is an area of outstanding natural, cultural, historical and geological qualities. An active sand dune area with heather cows, beautiful Celtic Fields with the reconstruction of an Iron Age farm and an old Hessenweg.

Video
Check out the great video about this area.


Rondom de Lunterse Goudberg is een prachtig gebied. Bekijk daarvoor het filmpje boven de foto, gemaakt met behulp van een drone. Dan weet je alles en wie weet ... kom je hier eens kijken!

Linked to GOOD FENCHES

Tuesday, 23 August 2016

Blooming heather and model airplanes.

Saturday my husband and I went to the Ginkel Heath, ten minutes away by car. (In 1944 the Allied airborne landings took place here during Operation Market Garden). We now came to look for the blooming heather. Last year we were too late but now ... oh, so beautiful: heather in bloom!

Bloeiende Hei
Zaterdag gingen mijn man en ik naar de Ginkelse heide, hier vlakbij. In september zal er weer herdenking zijn van de luchtlanding in 1944. Wij zien de vliegtuigen altijd overkomen vanuit ons huis. Maar nu gingen we speciaal erheen voor bloeiende hei. Wow, wat een mooi gezicht. Geweldig!After awhile we found a dirt road. That was easier walking than among the heather bushes. We saw a tractor with a wagon. An older man lost his walking cane and shouted loud. Fortunately the tractor halted and the man could pick up his cane :-)
 
Wandelstok verloren
Na een eindje wandelen bereikten we een zandweg. Dat liep een beetje gemakkelijker dan over de heide. We zagen een tractor met een huifkar erachter. Een oudere man verloor zijn wandelstok en schreeuwde heel hard. Gelukkig stopte de tractor en kon hij zijn stok oprapen. het was een grappig gezicht!
 


Surprise! There was an aircraft show with model airplanes on the heath. There the tractor came from and we decided to take a closer look.

Modelvliegtuigen
Verrassing! Er was een show met modelvliegtuigen aan de gang op de heide. Daar kwam de tractor vandaag en we besloten een kijkje te nemen.

 
 
 
There was also a plane crash. So sorry for the owner of the model airplane. There are hours of work in a handmade model airplane! When we walked back to the car we smelled the fuel of the model aircraft. Yes, this was a really nice trip. Blooming heather, sheep, dirt road, honeybees, model airplanes, a show and afterwards soft ice cream with whipped cream.

Na afloop ijs
We zagen ook een kist op de grond knallen. Zo jammer voor de eigenaar van dit toestel. Er zitten uren werk in zo'n zelfgemaakt modelvliegtuig, denk ik. Toen we terugliepen naar de auto, roken de brandstof die ze gebruikten voor de vliegtuigjes. Ja, dit was echt een geslaagd uitje voor ons allebei. Bloeiende heide, schapen, zandweggetje, honingbijen, modelvliegtuigen en na afloop soft ijs met slagroom. Mjammie!

Saturday, 20 August 2016

Amazing Butterflies

Yesterday we saw so many butterflies! Totally surprised by the colors,  the variation, the whole process from caterpillar to butterfly. For me, one of the more beautiful things in all of the creation is the butterfly.
 
Verrast door vlinders
Gisteren zagen we zoveel vlinders! Totaal verrast door de kleuren, de variaties, het hele proces van rups tot vlinder. Prachtig bedacht en gemaakt. Eén van de mooiste insecten.
Ralph doesn't always love flowers but for the butterflies in the butterfly garden, he had plenty of attention. And a small white butterfly (short video below) had much interest in him too. He'd just eaten an ice cream. Perhaps the butterfly liked the sweet smell of Sugar.

Aandacht voor (en van) vlinders
Ralph mag dan niet zo van bloemen houden. Voor de vlinders in de vlindertuin had hij alle aandacht. En de kleine witte vlindertjes hadden ook bijzondere aandacht voor hem (bekijk het korte filmpje, zo leuk). Hij had net drie bollen frambozenijs op. Misschien roken de vlinders de zoete geur van het suiker. 
video
 

Friday, 19 August 2016

A day Passiflorahoeve is a day of wonder ...

Today Ralph and I visited the Passiflorahoeve in Harskamp. Yes, a day Passiflorahoeve is a day of wonder. We saw amazing butterflies (more photos tomorrow). We also walked through a garden with all kinds of flowers! The sun was shining! It was so nice around us.

Bloemen, allemaal bloemen
Vandaag gingen Ralph en ik naar de Passiflorahoeve in Harskamp. Prachtig! We zagen zulke mooie vlinders (morgen meer foto's). We wandelden ook door de tuinen achter de boerderij en zagen allerlei soorten bloemen! De zon scheen en het was zo mooi daar.
Why do kids always climbing over fences? He saw large flowers and he was sticking his tongue out to signal he didn't want on the photo with a flower :-)

Niet op de foto willen
Waarom klimmen kinderen altijd op en over hekken? Ralph zag me een mooie, grote bloem. Hij stak zijn tong uit omdat hij echt niet op de foto wilde met een bloem :-) The flowers below I share for the fans of this kind of flowers. I prefer the flower on the first 3 pictures (Echinacea).

Voor de liefhebbers
De bloemen hieronder deel ik op mijn blog voor de liefhebbers van dit soort. Ik hou meer van de bloemen op de eerste drie plaatjes.Linked to:       Today's Flower
                Friday Foto Friends 

Thursday, 18 August 2016

Two small lakes in Twente | Good Fences #12

Twente is a beautiful region in the Netherlands. I was on vacation in Twente for a short week with two boys. Between rain showers, the sun was shining and I made this picture of two small lakes. The thin red and white safety chain on the last one, is made of iron. Do you love this sort of fence? I saw a grandfather and grandson fishing there before, but unfortunately they caught nothing.

Mooi Twente
Twente is een mooie regio in Nederland. Ik was er een midweekje met twee zoons H & R. Heel gezellig en leuk. Tussen de regenbuien door scheen de zon en maakte ik deze foto's van twee kleine meertjes, vlak naast elkaar. Ik zag een opa met zijn kleinzoon vissen maar helaas vingen ze niets. Mooi hè, die weerspiegeling in het water.At the entrance of the building, I saw these flowers in a clay pot. I've never seen them and I love them. They are so beautiful. The color, the rain drops on it. Quickly take a picture ...

Oranje bloemen
Bij de intree van de receptie zag ik deze bloemen in pot. Ik heb ze nooit eerder gezien en ik hou er van. Ze zijn zo mooi. De kleur, de regendruppels erop. Snel een foto nemen ...


Linked to Good Fences